Umashankar Upadhyay
Address: Kapilvastu
Post: General Secretary
Phone:

Ram Binog Chaudhary
Address: Kapilvastu
Post: Treasurer
Phone:

Neha Khan
Address: Kapilvastu
Post: Secretary
Phone:

Rita Harijan
Address: Kapilvastu
Post: Executive Member
Phone:

Badri Prasad Chaudhary
Address: Kapilvastu
Post: Executive Member
Phone:

Rajesh Kumar Gupta
Address: Kapilvastu
Post: Executive Member
Phone:

Anupam Gupta
Address: Kapilvastu
Post: Executive Member
Phone: